Přihlášení učitele
Jméno:
Heslo:

  Vstup studenta
Kód:
  WebQuest
WebQuest
Název: Fotografem v roce 1850 (1)
Klíčová slova: historie fotografie, camera obscura, fotocitlivý materiál
Typ školy:
Ročníky: 8,9,10,11,12
Tématické zaměření: chemie,dějepis,praktické činnosti,informatika,výtvarná výchova,mezipředmětové aktivity
Výukový cíl: žáci pochopí princip camery obscury, umí vyrobit vlastní cameru obscuru, dovedou exponovat fotocitlivý materiál a následně ho chemickou cestou vyvolat
Autor:
Jméno a příjmení: Lucie Procházková
Škola: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Aprobace: jiná
Typ školy:
URL:
Foto nebo logo:
Poznámka: