Přihlášení učitele
Jméno:
Heslo:

  Vstup studenta
Kód:
  WebQuest
WebQuest
Název: Seznam se bezpečně (1)
Klíčová slova: internet, bezpečné seznamování, natáčení filmu, prevence
Typ školy:
Ročníky: 8,9,10,11,12
Tématické zaměření: informatika,občanská výchova,výtvarná výchova,mezipředmětové aktivity
Výukový cíl: žáci pochopí nebezpečí internetu, žáci umí natočit a sestříhat vlastní film
Autor:
Jméno a příjmení: Jan Nosek
Škola: Pedf UK
Aprobace: jiná
Typ školy:
URL:
Foto nebo logo:
Poznámka: