Přihlášení učitele
Jméno:
Heslo:

  Vstup studenta
Kód:
Jak pracovat s WebQuest.cz?

 

WebQuest.cz je aplikace založená na kombinaci databáze a publikačního systému. Nezaregistrovaným a nepřihlášeným uživatelům umožňuje zásadně jen prohlížení obsahu archivu WebQuestů i pomocných článků s metodickou pomocí a odkazy na další zdroje informací. Přihlášený uživatel může, kromě nastavení svých vlastností, pracovat ve dvou zásadně odlišných módech – autorském a zadavatelském.

Jako autor má prostřednictvím volby „Vytvořit nový WQ" možnost do databáze přidat nový WebQuest. Toto se děje ve dvou postupných krocích. Nejprve se celý obsah vloží do předdefinované struktury, kterou je možno prostřednictvím použitého publikačního systému upravovat. Po dokončení je třeba hotový WebQuest příslušnou volbou publikovat. Teprve v tomto okamžiku se zařadí do Archivu a je k dispozici ostatním uživatelům. Aby bylo možno upravovat i již hotové WebQuesty, může autor později vytvořit novou verzi svého WebQuestu. Po provedených úpravách je třeba opět WebQuest publikovat.

Jako zadavatel má každý učitel právo vybrat si z Archivu libovolný publikovaný WQ a ten použít pro své studenty či žáky volbou „vytvořit zadání". V zadání pak vytváří seznam studentů (nebo skupin) a získává pro ně přístupové kódy. Výsledky práce může hodnotit i publikovat.

Před předáním zadání studentům je velmi rozumné, když si učitel vytvoří pracovní konto a pomocí něj si zkusí přihlásit se jako student, aby se seznámil s prostředím, které mají s dispozici studenti. Toto konto je možno později smazat.

 

Ve všech fázích práce s WebQuest.cz je k dispozici kontexová nápověda přístupná buď formou automaticky zobrazovaných alternativních textů nebo prostřednictvím ikonky s otazníkem.