Přihlášení učitele
Jméno:
Heslo:

  Vstup studenta
Kód:
 

Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů

1.      Znalost (doslovně opakovat)

2.      Pochopení (porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text)

3.      Aplikace (řešit problém na základě porozumění)

4.      Analýza (formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost)

5.      Syntéza (na základě zvládnutí předchozích stupňů vytvořit něco nového)

6.      Vyhodnocení (vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení)

Bloom, B. Taxonomy of educational objectives. Handbook I: cognitive domain. New York : Longmans, Green & Co., 1954