Přihlášení učitele
Jméno:
Heslo:

  Vstup studenta
Kód:
O WebQuest.cz

 

WebQuest je dnes celosvětově uznávanou na studenta orientovanou formou inovativního způsobu konstruktivního uplatnění vzdělávacích technologií ve výukovém procesu. Jedná se vlastně o učitelem připravenou aktivitu nebo lekci komplexně podporující samostatnou práci žáků, která ve všech fázích plně využívá technické prostředky - zvláště internet. Nástroj, který vám tímto dává k dispozici Učitelský spomocník Katedry informačních technologií a technické výchovy Karlovy univerzity Pedagogické fakulty, umožňuje každému učiteli pro své žáky takový WebQuest nejen vytvořit, ale též žákům předat a jejich výsledky vyhodnotit, publikovat a archivovat. Jedinou podmínkou, na níž musí každý uživatel přistoupit, je ochota se o své zadání WebQuestů podělit s ostatními!

Dříve, než začnete s tímto nástrojem skutečně pracovat, věnujte pozornost návodu v článku Jak pracovat s WebQuest.cz? a prostudujte si metodickou pomoc.

 

UPOZORNĚNÍ:
Pilotní projekt WebQuest.cz byl k 31.3.2010 ukončen. Závěrečná zpráva je umístěna zde. Veškerý vytvořený obsah včetně metodické pomoci je i nadále k dispozici, ale není možné ho upravovat a publikovat. Nová aktualizovaná verze nástroje pro tvorbu učitelských webquestů se připravuje. Děkujeme za pochopení.